Home

Čistička semen Pomezí a.s.
Pomezí č.p. 233, 569 71
IČ: 47468688

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Kradci Králové, oddíl B, vložka 898.

Kontakty:

Ing.Jaroslav Vodička st.
předseda představenstva
+420 603 495 197

Ing.Jaroslav Vodička ml.

místopředseda představenstva
+420 604 621 646

Ing.Radovan Kavan
místopředseda představenstva
+420 739 402 040

Společnost Čistička semen Pomezí a.s. byla založena v roce 1993 při transformaci zemědělských družstev a státních statků. Navazovala na kooperační středisko s názvem Posklizňová linka travních semen (PLTS) Pomezí. Zakládajícími členy PLTS byla družstva a státní statky z blízkého okolí, která pěstovala trávy na semeno. Touto centralizací jim odpadla starost o problematickou posklizňovou úpravu a zlepšila se tím také kvalita.

Po roce 1990, kdy se postupně začal otevírat trh s osivy pro více subjektů, navázala firma spolupráci s mnoha semenářskými podniky té doby a tato spolupráce trvá do dněšních dní. K našim zákazníkům patří jak velké semenářské firmy z ČR, tak drobní zemědělci z méně či více zvdáleného okolí.

Společnost se v současné době zabývá především čištěním a sušením osiv trav, jetelovin, olejnin, luskovin a dalším plodin. Svou velkou sušící kapacitou 3000m2 se řadí k největším v republice. Společnost zpracovává také velké množství merkantilu (mák, kmín, hrách, len, hořčice a další). Samozřejmostí v naší činnosti je příprava osiv k certifikaci. Používáme moderní čistící linky dánského výrobce Westrup a v oblasti čištění dosahujeme vynikajících výsledků.

Kompletní posklizňová úprava rostlinných semen je doplněna také službou balení do několika druhů obalů (VOV, pytle papírové, pytle PP) a omezeně službou skladování.

Aktuality:

Obchodní společnost Čistička semen Pomezí a.s.

IČ: 47468688, se sídlem Pomezí čp. 233, PSČ 56971

zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Hradci  Králové, oddílu B vložce 898

 

zast. Ing. Jaroslavem Vodičkou, předsedou představenstva oprávněným jednat samostatně, jako svolavatelem

 

svolává

 

v souladu s čl. 11 stanov společnosti a ust. § 406 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

 

mimořádnou valnou hromadu

 

která se uskuteční dne 18.12.2014 v 10.30 hod. v notářské kanceláři JUDr. Zdeňka Pavla, notáře v Hradci Králové se sídlem tř. Karla IV. 634, 50002 Hradec Králové.

 

 

Program jednání:

1.  Zahájení

2.  Volba orgánů valné hromady

3.  Změna stanov společnosti podřízením společnosti režimu zákona č. 90/2012 Sb.

4.  Návrh usnesení valné hromady:

-         valná hromada přijala změnu stanov obchodní společnosti Čistička semen Pomezí a.s.

5.  Závěr

 

 

Podle ust. § 406 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech je tato pozvánka rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.cistickapomezi.cz. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby od 1.12.2014 do 17.12.2014 v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov.

 

 

V Pomezí dne 11.11.2014

 

                                                                       Čistička semen Pomezí a.s.

                                                                                              zast. členem představenstva ing. Jaroslavem Vodičkou